lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

ความจริงเกี่ยวกับการรักษา(และป้องกัน) แผลเป็น

เจ้าของร้าน

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสำคัญในผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็น scar gel, mederma และ Hiruscar ในการรักษาแผลเป็นแบบต่างๆ โดยเฉพาะผลในการรักษาแผลเป็นแบบ keloid  โดย ...   นศภ.รณวิชย์ สุพรรณสถิตย์/ผศ.ดร.มาลี โรจน์พิบูลสถิตย์ 


แผลเป็น เป็นผลมาจากความผิดปกติของการสมานแผลที่มากจนเกินไป ซึ่งอาจเกิดจากการไหม้ การฉีกขาด รอยถลอก การผ่าตัด หรือการฉีดวัคซีน แผลเป็นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ hypertrophic scar และ keloid scar โดย hypertrophic scar จะปรากฏอยู่ภายในของเขตของแผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น มักเกิดขึ้นภายใน 4-8 สัปดาห์หลังจากเกิดความเสียหายแก่ผิวหนัง มีช่วงที่เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลา 6 เดือน และจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ในไม่กี่ปี และจะกลายเป็นแผลเป็นแบนราบที่ไม่มีอาการ (มักจะเกิดอาการคัน)

ในขณะที่ keloid scar จะขยายขอบเขตออกไปจากแผลที่เกิดขึ้น ใช้เวลาในการพัฒนาและจะคงทนอยู่เป็นเวลาหลายปี และไม่ลดลงด้วยตัวเอง ขั้นตอนของการสมานแผลประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การอักเสบ (inflammation) การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว (proliferation) และการสร้างใหม่ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง (remodeling) การรักษาแผลเป็นในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าใต้รอยโรค การบำบัดด้วยความเย็นโดยใช้ไนโตรเจนเหลว การผ่าตัดแผลเป็นออก การรักษาด้วยรังสี หรือการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ [1]

 

Cybele® Scagel มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ คือ Allium cepa bulb extract (สารสกัดจากหัวหอม), Centella asiatica extract (สารสกัดจากใบบัวบก), Aloe barbadensis leaf extract (สารสกัดจากว่านหางจระเข้), Phyllanthus emblica extract (สารสกัดจากมะขามป้อม), Tamarindus indica extract (สารสกัดจากมะขาม), Broussonetia papyrifera bark extract (สารสกัดจากเปลือกปอสา), Tocopherol acetate (Vitamin E), Allantoin [2]

 

Mederma® มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ คือ Allium Cepa bulb extract, Xanthan Gum, Allantoin, Fragrance, Sorbic Acid

 

Hiruscar® มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้ คือ Mucopolysaccharide polysulphate (MPS), Allium cepa, Aloe vera (สารสกัดจากว่านหางจระเข้), Allantoin, Vitamin E, Vitamin B3 [2]

 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์มีสารสกัดจากหัวหอมเป็นส่วนประกอบสำคัญทั้งสิ้น เพียงแค่ไม่ทราบปริมาณของสารสกัดจากหัวหอมว่ามีอยู่ในสัดส่วนเท่าใดในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งสารสกัดจากหัวหอมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และมีคุณสมบัติลดการสร้างคอลลาเจนลง (collagen down-regulatory properties) [3] สำหรับ Hiruscar® มีสารสำคัญอีก 1 ชนิดที่แตกต่างจากอีก 2 ผลิตภัณฑ์คือมี MPS ร่วมด้วย ซึ่งมีคุณสมบัติต้านการอักเสบ และให้ความชุ่มชื่นแก่เนื้อเยื่อรอบ ๆ [4]


จากการค้นคว้าข้อมูลไม่พบการศึกษาใดที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการรักษาแผลเป็นระหว่าง MPS กับ Allium cepa จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าสารใดมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และการใส่สารทั้ง 2 ชนิดในผลิตภัณฑ์เกิดผลดีต่อการรักษาแผลเป็นหรือไม่อย่างไร


อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาของ Chung VQ และคณะ [5] ได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากหัวหอมกับการใช้สารให้ความชุ่มชื่น petrolatum โดยใช้ในรูปแบบยาทา ต่อลักษณะของแผลเป็นและอาการ (เช่น แดง คัน เจ็บ) จากแผลผ่าตัดใหม่ในผู้ป่วย 24 คน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ซึ่งพบว่าการใช้สารสกัดจากหัวหอมไม่ได้ปรับปรุงลักษณะของแผลและอาการเมื่อเปรียบเทียบกับขี้ผึ้งที่มี petrolatum เป็นส่วนประกอบ


แต่มีอีกการศึกษาหนึ่งของ Koc E และคณะ [6] ที่ใช้สารสกัดจากหัวหอมชนิดทาร่วมกับการใช้ยาสเตียรอยด์ฉีดเข้าใต้รอยโรค (intralesional triamcinolone acetonide) เปรียบเทียบกับการใช้ยาสเตียรอยด์เดี่ยว ๆ พบว่า กลุ่มที่ใช้สารสกัดจากหัวหอมร่วมกับการฉีดยาสเตียรอยด์ให้ผลดีเพิ่มเติมในเรื่องของการลดอาการปวด คัน และความหนาของผิว (elevation) เท่านั้น โดยไม่มีผลดีเพิ่มเติมในลักษณะของแผล

 

เอกสารอ้างอิง

1.Gauglitz GG, Korting HC, Pavicic T, Ruzicka T, Jeschke MG. Hypertrophic Scarring and Keloids: Pathomechanisms and Current and Emerging Treatment Strategies. Mol Med. 2011 Jan-Feb;17(1-2):113-25.

2.เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์

3.Zurada JM, Kriegel D, Davis IC. Topical treatments for hypertrophic scars. J Am Acad Dermatol. 2006 Dec;55(6):1024-31.

4.Wanitphakdeedecha R, Eimpunth S, Manuskiatti W. The effects of mucopolysaccharide polysulphate on hydration and elasticity of human skin. Dermatol Res Pract. 2011;2011:807906.

5.Chung VQ, Kelley L, Marra D, Jiang SB. Onion extract gel versus petrolatum emollient on new surgical scars: prospective double-blinded study. Dermatol Surg. 2006 Feb;32(2):193-7.

6.Koc E, Arca E, Surucu B, Kurumlu Z. An open, randomized, controlled, comparative study of the combined effect of intralesional triamcinolone acetonide and onion extract gel and intralesional triamcinolone acetonide alone in the treatment of hypertrophic scars and keloids. Dermatol Surg. 2008 Nov;34(11):1507-14.

ที่มา :   http://drug.pharmacy.psu.ac.th/Question.asp?ID=13523&gid=7-----------------------------------------------------------------------------------เพิ่มเติมจากเจซี คอสเมติก :  จะเห็นได้ว่าการรักษาแผลเป็นต้องใช้กระบวนการทางแพทย์เป็นหลัก ดังนั้นครีมที่อ้างสรรพคุณรักษาแผลเป็นจึงอาจไม่ได้ส่งผลจริง  และปัจจุบันยังมีอีกหลายชนิด โดยเฉพาะ ฮีรูดอย ที่เขาก็โฆษณาว่า ช่วยทำแผลเป็นให้นิ่มลงเท่านั้น ไม่ได้รักษาแผลเป็น แต่วัยรุ่นจำนวนมากก็ยังอุปทานหมู่ตามกัน และซื้อมาทาแผลเป็น โดยหวังว่ามันจะหาย  (ล่าสุดมีคนมาแจ้งว่า พยาบาลแนะนำให้ซื้อทา ฟังแล้วอึ้งเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์บ้านเรา)  

วิธีที่ดีต้องดูแลแต่แรกก่อนจะเป็นแผลเป็น  ทุกครั้งเมื่อเป็นแผล (หรือเป็นสิว) ควรจะดูแลความสะอาด ระวังการติดเชื้อ ล้างอย่างอ่อนโยนด้วยสินค้าที่ปราศจากสารก่อระคายเคืองหรือเพิ่มการอักเสบ และลดการอักเสบด้วยการทาตัวบำรุงที่ต้านการอักเสบได้จริง อ่อนโยน ปราศจากสารเสี่ยง ให้ความชุ่มชื้น ฯลฯ 


ซึ่งสารจากธรรมชาติหลายตัวสามารถช่วยสมานแผลได้ดีระดับหนึ่ง  ขั้นตอนที่ดีคือการลดการเกิดแผลเป็น หลุมสิว รอยสิว ตั้งแต่เพิ่งเริ่มเป็นแผล/สิว ไม่ใช่การมารักษาทีหลัง   แนะนำเพิ่มว่า ถ้าหาอะไรไม่ได้จริงๆ ขณะเกิดแผล (ไม่ว่าแผลจากอะไร แม้แต่แผลจากสิว) ให้ล้างแผลให้สะอาด อาจทายาฆ่าเชื้ออย่างเบตาดีน  แล้วหาน้ำผึ้งมาแต้ม ซึ่งมีงานวิจัยระบุว่า น้ำผึ้งสามารถสมานแผลได้ดี  แต่ต้องดูให้ดีว่าเป็นน้ำผึ้งแท้หรือไม่    ยังมีสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่รักษาแผลสด แผลเรื้อรังได้ดี  และมีสารสกัดจากธรรมชาติอีกหลายชนิดที่ช่วยสมานผิวอย่างได้ผล  -----
สำหรับสินค้าเจซี มีสารสกัดจากธรรมชาติจำนวนมากหลากหลายเข้มข้น(มาก) ตัวบำรุงทุกชนิดมีผลต่อปัญหารอยแผล รอยสิว หลุมสิว เช่น..   เซรั่ม  ทรีทเม้นท์ ไวท์เทนนิ่ง แอคเน่แคร์ และแม้แต่ตัวโทนิค ที่วิจัยให้ทาบำรุงผิวได้ด้วย  จะช่วยบำรุงและสมานผิวได้เป็นอย่างดี    สภาพผิวแต่ละคนต่างกัน การบำรุงที่เข้มข้นพอจะช่วยได้มาก เลือกปรับการใช้กับผิวได้ ดูรายละเอียดที่แนะนำการใช้เบื้องต้น และรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดอีกที  สารสกัดในทุกสูตรของเจซีเป็นโดสที่เข้มข้นมากและเป็นสารสกัดคุณภาพสูง  ถ้ายิ่งใช้คู่กันร่วมกันหลายชนิดจะยิ่งส่งผลดี  


--------
ผลที่เกิดกับคนใกล้ตัว (คุณภรรยา) ที่มีรอยแผลเป็นเยอะมากที่แขนทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุ ซึ่งไม่คิดว่าจะดีขึ้น ทำให้ใส่เสื้อแขนสั้นไม่ได้เลย แต่หลังจากใช้มาหลายปี พบรอยหายไปจนไม่น่าเชื่อ หายไปจนตกใจว่ามันหายไปไหน เสียดายมากที่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ เพราะไม่คิดว่าจะหายด้วยซ้ำ  ถ้าใครผ่านมาแล้วลองไปอ่านผลตอบรับในกลุ่มเจซี  จะเข้าใจครับว่า ผลที่ดีกับคนจำนวนมากเกิดขึ้นจริงแค่ไหน   แต่ต้องไม่ใจร้อน ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม และใส่ใจกับข้อมูลที่จำเป็นด้วย ---------
ย้ำว่านี่ไม่ใช่การโฆษณาขายของ  แต่ผมทุ่มเทชีวิตวิจัยสินค้า ไม่ได้ต้องการทำเป็นธุรกิจ แต่เพราะบรรยายมาทั่วประเทศ เห็นสภาพผิวและปัญหาผิวของคนจำนวนมาก ที่ยังเชื่อแบบผิดๆ และใช้สินค้าที่ราคาแพงเกินจริง เข้าคลินิคเสียเงินมากมาย แต่ก็ยังมีปัญหาไม่จบสิ้น  ราคาสินค้าของเจซีที่ถูกขนาดนี้  ถ้าจะหวังผลทางธุรกิจ มันไม่มีทางเป็นไปได้ครับ  ผมเข้าใจดีว่าคนมีปัญหาผิว ทรมานและเป็นทุกข์อย่างไร จึงนำเสนอเป็นทางเลือกเท่านั้น  ซึ่งให้ทุกท่านตัดสินใจได้เอง  แต่ก็ต้องทำใจไว้บ้าง เพราะทุกคนมีกรรมเป็นของตน  ยาดีแค่ไหนก็อาจรักษาไม่หาย ถ้ายังไม่รู้จักทำบุญบรรเทากรรมให้ตนเองบ้างนะครับ  


จะพยายามนำบทความมาฝากเรื่อยๆ (แต่จะไปเขียนในกลุ่ม Jz นะครับ)  ทั้งของที่คนอื่นเขียน และเขียนเอง เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้รู้ทันนายทุน และปรับใช้กับชีวิตของตนเองได้ในอนาคต  สิ่งที่จะแนะนำ สำหรับผมจะเป็นธรรมชาติบำบัดประยุกต์ ที่ใช้ภาษาอธิบายแบบเข้าใจง่าย และเน้นปรับการใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันได้จริงเป็นหลักนะครับ    


หมายเหตุ :  เนื่องจากงานเยอะมาก ไม่ค่อยมีเวลา นึกอะไรออก ก็จะไปเขียนในกลุ่มไว้ เพราะสะดวกเร็ว และไม่ต้องทางการมาก  แต่ก็เสียดาย เพราะหลายอย่างเป็นปัญหาที่หลายคนเจอ และอาจถูกหลอกหรือเข้าใจผิดมานาน  การโพสต์ในเว็บนี้ก็ยังพอมีการมาอ่านตามทีหลังได้ และค้นหาจากกูเกิ้ลได้ง่ายกว่าโพสต์ในกลุ่ม แต่เพราะความจำเป็นด้านการงาน และความสะดวกหลายอย่าง จึงอยากให้ทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม และติดตามพูดคุย สอบถามที่กลุ่มเป็นหลักนะครับ  ยินดีตอบทุกคำถาม และแนะนำสิ่งที่หาใช้เองในราคาถูกได้ในหลายอย่าง รวมถึงการดูแลด้านอื่นไปพร้อมกันด้วย 

กลุ่มเจซี 
https://www.facebook.com/groups/jzserum

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ติดต่อ สั่งซื้อ สอบถาม

อ่อนโยน ปลอดภัย ได้ร่วมบุญ

100,000,000.00 บาท
  • สั่งซื้อ
9,999,999.00 บาท
  • สั่งซื้อ

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก